kater_ratz_mosaik_2_maria_ackmann_2017

Mosaik Kater Ratz, Maria Ackmann, Mai 2017