mosaik_ananas_maria_ackmann_2019_unfertig

Mosaik Ananas, Maria Ackmann, 2019