mosaik_sprotte7_maria_ackmann_okt_2023

Mosaik "Sprotte", Maria Ackmann, 2023